Program Min släkt

Jag fick för några dagar sedan förfrågan om det går att visa släktträdet man skapad med hjälp av programmet "Min Släkt" och det fungerar alldeles utmärkt här på N.nu men man bör nog bara visa en viss del av sin släkt. Detta på grund av att html-filerna du exporterar kan bli väldigt många i detta fallet var det 900 filer, rent praktiskt så kan det bli svårhanterligt om du måste uppdatera vissa filer. I programmet "Min släkt" finns en funktion där du exporterar. Filerna lägger sig i en mapp i datorn. Dessa filer som består av html och css filer laddar du upp till ditt filarkiv "Ladda upp filer", eventuellt bilder laddar du upp som vanligt. När detta är klart letar du upp startfilen, i detta fall "default.html" klistra hela adressen till startfilen på en sida som du vill länka till din släkt eller döp en menyknapp till "Min släkt" och klistra in startfilens adress i Slug/url. Kontakta gärna support på n.nu om du undrar över något. 

16 jun 2012

Comments powered by Disqus